Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střednědobý výhled hospodaření na roky 2019-2021

    Střednědobý výhled hospodaření na roky 2019-2021
    Název organizace: Mateřská škola, Pravice, okres Znojmo, příspěvková organizace
  2019 2020       2021
       
   Výnosy z prodeje služeb: poplatky MŠ             22 000                 22 000             22 000
   Jiné ostatní výnosy - bonusy na BÚ               1 000                   1 000               1 000
   Provozní dotace od zřizovatele            300 000                300 000           300 000
   Neinvestiční prostředky z Jm kraje         1 000 500             1 000 500         1 000 500   
   Výnosy celkem         1 323 500             1 323 500         1 323 500   
       
   Spotřeba materiálu              36 500                 36 500            36 500
   Opravy a udržování              5 000                   5 000             5 000
               1 500                   1 500             1 500
   Služby              40 900                 40 900           40 900
   Osobní náklady            239 100            239 100      239 100
   Neinvestiční prostředky z Jm kraje        1 000 500        1 000  500    1 000 500
       
       
       
       
 Náklady celkem        1 323 500             1 323 500          1 323 500   
       
       
  Zpracovala:  Marie Šebestová                     
       
  Schválila: Mgr. Jana Burdzová