Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schválený rozpočet na rok 2018

  Schválený rozpočet na rok 2018
  Název organizace: Mateřská škola, Pravice, okres Znojmo, příspěvková organizace
   
              2018
   
   Výnosy z prodeje služeb: poplatky MŠ             22 000   
   Jiné ostatní výnosy - bonusy na BÚ               1 000   
   Provozní dotace od zřizovatele            300 000   
   Neinvestiční prostředky z Jm kraje         1 000 500   
   Výnosy celkem          1 323 500   
   
   Spotřeba materiálu              36 500   
   Opravy a udržování               5 000   
   Cestovné               1 500   
   Služby              40 900   
   Osobní náklady            239 100
   Neinvestiční prostředky z Jm kraje        1 000 500
   
   
   
   
   Náklady celkem        1 323 500   
   
   Zpracovala dne: 18.12. 2017  
   Jméno:  Marie Šebestová                 
   Schválila dne: 18.12. 2017  

   Jméno: Mgr. Jana Burdzová

_______________________________________________________

 

Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled hospodaření na roky 2019-2021 byl schválen Zastupitelstvem obce Pravice dne 28.12.2017.

 

Usnesení č. 63/2017

ZO Pravice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018 Mateřské školy Pravice.

 

Usnesení č. 64/2017

ZO Pravice schvaluje Střednědobý výhled hospodaření na roky 2019-2021  Mateřské školy Pravice.